Logo: Beholderkontrol, link til forsidenLogo: Beholderkontrol, link til forsiden
Beholderkontrol
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Beholderkontrol > Kontrol med beholdere til flydende husdyrgødning

Kontrol med beholdere til flydende husdyrgødning

Ny Vejledning om kontrol af gyllebeholdere

Vejledning om kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft er blevet revideret og træder i kraft den 31. december 2014. Vejledningen er ændret, så den nu er målrettet kontrollanterne. Herudover kan nævnes, at:

  • Der var ca. 50 instrukser, som nu er blevet indarbejdet i vejledningen
  • Det er blevet gjort mere entydigt, hvad en kontrollant skal i forbindelse med et tilsyn
  • Det er præciseret, hvad der skal gøres ift. reparationer
  • Skemaerne er blevet opdateret og forenklet
  • Efter hver kvalitetskontrol skal sekretariatet bedømme kontrollantens præstation ud fra ny karakterskala og kontrollanten vil af kontrolrapporten kunne se, hvilken bedømmelse, der er givet.
  • Der er indarbejdet retningslinjer ift. håndhævelse over for kontrollanter, der forsømmer deres pligter.

Vejledningen er udarbejdet under Miljøstyrelsen efter teknisk bistand fra Teknologisk Institut og udsendes på vegne af bestyrelsen for kontrolbeholderordningen.

Beholderkontrollanter er velkommen til at deltage i orienteringsmøder, der afholdes hhv. den 13. januar 2015 i Taastrup og den 22. januar 2015 i Århus.

Vejledning om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2014/nov/vejledning-i-kontrol-af-gyllebeholdere/

Skemaer til brug for kontrollanterne (tilhørende vejledning). Skemaerne opdateret 21-09-2015 og skal bruges senest fra 1. oktober)

DownloadSkema 2-5_oktober 2015 (49 KB)

DownloadSkema 2-5, Oktober 2015 (260 KB)

DownloadSkema 2-5, oktober 2015 (276 KB)


*****

Teknologisk Institut, Beton varetager sekretariatsfunktionen for Beholderkontrolordningen.

10 års beholderkontrollen blev etableret af Miljøstyrelsen på baggrund af bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Denne er nu historisk og ny bekendtgørelse 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft er trådt i kraft.